Obrana proti uderům

Obrana proti úderům

Nácviky obrany proti úderům patří k nejdůležitější přípravě na boj na ulici. Útok úderem je nejčastějším a také velice nebezpečným způsobem napadení. Obrana proti úderům vyžaduje rychlost, reakci, postřeh a zejména zachování psychické rovnováhy. Vzhledem k tomu že útoky rukama se dají snadno navazovat do kombinací několika úderů, je pro obránce důležité protivníka neustále sledovat. Podvědomou reakcí většiny lidí je totiž zavírání očí při úderu mířícího na obličej. To však znemožňuje krytí dalších úderů. Navíc toho zkušenější útočníci využívají tak, že naznačí úder jednou rukou a útok provedou druhou paží. Součástí psychického tréninku bojových sportů je proto sledování náznaků či úderů dokončených těsně před nekrytý obličej bez přivírání očí.

Zásady obrany proti úderům :

 1. Nejzranitelnější je hlava a krk. Proto dbáme na to, aby vždy alespoň jedna ruka kryla hlavu.
 2. Nejhůře se brání proti kombinaci několika úderů. Proto se snažíme vykrýt první úder směrem k protivníkově druhé ruce tak, abychom mu zabránili ji použít k pokračování útoku.
 3. Aktivní obrana je účinnější než pasivní. Proto se snažíme po vykrytí prvního úderu soupeře zasáhnout protiútokem.
 4. Nejlepší pomocník v krytí úderů je pohyb. Vždy se snažíme pomocí těla úderu uhnout nebo zároveň s krytem uskočit do strany. Změnou místa opět zabráníme protivníkovi v pokračování útoku.
 5. Nejlepší obrana je útok. Pokud jste si jisti, že se protivník chystá k útoku, je lépe ho co nejrychleji zneškodnit kopem na dálku. Pozor však na právní důsledky. V tuto chvíli můžete být považováni za útočníky, proto váš útok by měl být přiměřený a neměl by způsobit vážnější zranění.

Uvedeme si několik základních obranných nácviků :

 1. Útok úderem shora.
  Tento druh úderu se používá většinou tehdy, když útočník drží v ruce nějaký předmět (láhev kámen apod.). Pro lepší popis obranné akce předpokládáme útok pravou rukou. Úder vykryjeme levým předloktím nastaveném proti protivníkově paži. Současně s tím však musíme vykročit levou nohou do strany, abychom se dostali u dráhy útoku - pro případ že by předmět útočníkovy při střetu s naším krytem vypadl z ruky. Následovat může protiútok kopem kolenem (hiza-geri) nebo úderem druhé ruky. Pokud kryjeme předloktím levé ruky, musíme si ukročit směrem doprava.
 2. Útok přímým úderem.
   
  Předloktím nebo dlaní levé ruky vedeme ze strany pohyb proti útočníkově ruce. Zároveň se vyhýbáme směru útoku tím, že se otočíme na levé noze s ukročením pravé nohy do stran. Poté opět můžeme pokračovat v protiútoku a to buď úderem levé ruky na žebra či hlavu nebo kopem levé nohy.
 3. Útok ze strany po oblouku
  Útok musíme zastavit krytem mířeným do vnější části útočníkovy paže. Úder tedy zastavujeme pohybem levého předloktí. Pokud má soupeř v ruce předmět, uhýbáme se opět ze směru útoku. Tentokrát ukročením pravé nohy, popřípadě úklonem těla do strany. V protiútoku pokračujeme nejlépe úderem pravé ruky do obličeje.
 4. Útok kombinací několika úderů.
  V tomto případě je nutné uplatnit všechny zásady, které jsme si uvedli výše. Je nutné sledovat obě soupeřovy ruce, snažit se co nejdříve uhnout do strany, při krytí úderů se snažit "přikrývat" druhou protivníkovu ruku a snažit se co nejdříve provézt vhodný protiútok. Nejvýhodnější je zásada číslo 5 - nejlepší obrana je útok. Pokud očekáváme soupeřův útok nesmíte si ho nechat přiblížit k tělu. Nejlépe ho zneškodníte kopem přes nohu nebo přímým kopem do břicha či genitálií.