Obrana proti kopům

Obrana proti kopům

Kop je dalším druhem nejčastějšího útoku kterým agresivní jedinci napadají své protivníky. Kop většinou není tak rychlý jako například úder, ale je tvrdší a nebezpečnější. Kopem může útočník zasáhnout na větší vzdálenost a může také zasáhnout širší škálu cílů. Zatímco úderem míří útočník na hlavu nebo břicho, kopem může cílit i na nohy či genitálie. Z této charakteristiky útoku kopem plynou základní zásady obrany :

 1. Noha je silnější než ruka. Proto se snažíme vyhnout vstřícnému krytu kopu jednou rukou.
 2. Kop může zasáhnout tělo od hlavy až k nohám. Proto se snažíme krytem pokrýt co největší plochu těla, popřípadě využíváme ke krytí obou rukou.
 3. Kopem může útočník mířit i na nohy. Proto ke krytí musíme využívat i dolní končetiny.
 4. Útok nohou je velmi tvrdý. Proto při obraně využíváme pohybu ke ztlumení dopadu techniky.
 5. Útočník je při kopu méně stabilní. Toho se snažíme využít tak, že kop zachytáváme nebo využíváme soupeřovu energii (kryt stranou do přímého kopu).

Ukázky obrany proti jednotlivým kopům

 1. Kop ze strany na končetiny
  V tomto případě se snažíme zabránit především tomu, aby nám útočník nezranil koleno, popřípadě aby nás netrefil do stehna. To sice není nebezpečné, ale zato velmi bolestivé a znemožnilo by nám to tak schopnost pokračovat v obraně. Kop ze strany na dolní končetiny kryjeme zvednutím nohy a vytočením vnější strany lýtka proti kopu.
 2. Kop ze strany do ledvin nebo hlavy
   
  Protože při nápřahu nemůžeme odhadnout kam přesně bude kop směřovat. Snažíme se pokrýt co největší část těla pomocí krytů oběma rukama. Pokud útočník míří na pravou stranu našeho těla. Vykryjeme pravou rukou bok a levou rukou hlavu. Vhodné je ukročit si při krytí do leva, abychom ztlumili náraz kopu. Pokud míří soupeřův kop do výše pasu, můžeme kop zachytit pravou rukou, natáhnout levou nohu za útočníka a pokrčením nohy soupeřovi podrazit nohu, na které stojí.
 3. Kop ze spodu
  Tímto kopem míří útočník nejčastěji na genitálie. Nejjistější obranou proti tomuto kopu je vykročení vpřed s dvojitým krytem. Ruce natáhneme před sebe, zkřížíme je v oblasti předloktí a dlaně zavřeme v pěst. Tento kryt je velice účinný, má však jednu nevýhodu - odkrýváme si při něm hlavu a toho by mohl zkušenější útočník využít. Přímý kop ze spodu můžeme vykrýt také chodidlem. Při krytí je třeba vytočit se bokem, aby nás útočník nemohl kopem zasáhnout ani v případě, že mine náš kryt.
 4. Přímý kop ze předu
  Tímto kopem míří útočník nejčastěji na břicho protivníka. Při tomto kopu můžeme k obraně využít energii protivníka. Před kopem krok ustoupíme a kryjeme úderem natažené ruky ze strany. Útočníkova energie se tak stočí stranou a útočník padá nebo se k nám točí stranou. Opět musíme zvolit správnou ruku ke krytí, aby se k nám útočník otočil zády a my mohli pokračovat ve snadném zneškodnění protivníka dalšími protiútoky. Pokud tedy na nás protivník míří pravou nohou kryjeme levou rukou.

Ukázali jsme si obranu proti nejčastěji používaným kopům jiné techniky bývají už spíše raritou. Jakémukoliv kopu se však můžeme vyhnout správným odhadem vzdálenosti. Přestože kopem může útočník zasáhnout na větší vzdálenost, můžeme se mu vyhnout ustoupením vzad, protože lze jen těžko provádět více kopů za sebou a nelze je tedy dobře navázat do kombinací za neustálého přibližování k soupeři.