Obrana proti škrcení

Obrana proti škrcení

V této kapitole se zaměříme na škrcení. V tomto případě je vhodné uvést kromě obrany proti samotnému útoku také několik zákroků, které útočníkovi v zachycení krku zabrání.

I. zneškodnění protivníkova útoku před dokončením

Je třeba si uvědomit, že útočník se před samotným škrcením snaží svou Oběť zachytit a přitáhnout k sobě. Jako nejčastější způsob pak útočník volí zachycení krku jednou rukou. Ukážeme si tři způsoby, jak tento začátek útoku zlikvidovat. Pro jednoduchost si postup budeme vysvětlovat pro útok pravou rukou. V opačném případě je samozřejmě postup stejný pouze zrcadlově obrácený.

 

 

Jako první si ukážeme ten nejjednodušší a přesto velice účinný obranný prvek. Spolu s úhybem do leva prudce vykryjeme soupeřův útok levým předloktím pokrčené ruky (v karate se tento kryt nazývá soto-uke) tak, aby jsme se dostali vedle soupeřova pravého boku. Této situace můžete využít k úderu prvou rukou do obličeje, sražení soupeře k zemi pokrčenou pravou rukou nebo například kopem holení ze zadu do protivníkova stehna.

O proti některým radám, které se mohou použít bez přípravy, je následující nácvik nutné si nejprve vyzkoušet a několikrát procvičit. Efekt výsledku však stojí za to. Protivníkův útok nejprve vykryjeme pokrčenou levou rukou pohybem doleva nahoru (v karate kryt age-uke). V pohybu ruky pokračujeme po oblouku směrem doleva dolů až dostáváme útočníkovu ruku před sebe, kde ji přebírá pravá ruka (u pravé ruky je palec na stejné straně jako ostatní prsty. Pravou rukou si pak protivníka otočíme pravým bokem k sobě a okamžitě zachytíme obejmutím. Vše musí proběhnout rychle a plynule. Jak dále naložíme s útočníkem závisí na našich fyzických schopnostech a dovednostech. Nejjednodušší je tlakem k zemi a doleva protivníka svalit na zem.

Nesmíme však zaváhat ani v případě, že se nám prvotní soupeřův nástup nepodařilo zachytit a útočník nás zachytil za krk. V tomto případě musíme soupeře předejít tím, že jdeme pravou rukou zprava po útočníkovu krku, levou rukou ze spodu podržíme loket útočící ruky a současně s tím podbíháme soupeřovu ruku pomocí pokrčení nohou a výkrokem vpřed. "Podběh" musí být proveden těsně u soupeřova těla, abychom protivníka mohli okamžitě zneškodnit objetím a přitáhnutím v oblasti krku a podpaží. Dále můžeme soupeře zneškodnit jako v bodu 2. Zdatnější jedinci pak mohou soupeře po předchozím přiškrcení chytnout kolem pasu pohybem pánví vpřed a zakloněním útočníka nadzdvihnout a hodit na zem.

II. škrcení oběma rukama

Jako první si předvedeme obranu proti tomuto způsobu škrcení které není obvyklý v agresivním útoku přesto je velice časté a hlavně u veřejnosti nejznámější.

 

 1. Obrana před dokončením zachycení.
  Pokud se útočník snaží zachytit náš krk oběma rukama zepředu,, pak nejjednodušší obranou je rozražení útoku oběma rukama směrem zevnitř ven a následným kopem na genitálie (kingeri) nebo přímým kopem na soupeřovo břicho (mae-geri).
 2. Škrcení zepředu.
  Vhodné a a účinné je sražení útočníkových rukou při zahájení jeho útoku. To provedeme natáhnutím pravé ruky co nejvýše nahoru. Se současným otočením pravým bokem k soupeři udeříme loktem přes soupeřovy ruce. Zároveň s úderem jdeme do dřepu. Efekt obranného prvku zvýšíme stoupnutím na špičky nebo výskokem těsně před sražením soupeřových rukou. Po takovémto vyproštění ze škrtícího stisku se v případě dalšího nebezpečí nabízí úder pěstí pravé ruky do obličeje (tetsui) nebo úder loktem pravé ruky (empi).
 3. Škrcení zezadu.
   
  Jeden z možných odražení takovéhoto útoku je obdobný jako v případě 2. Opět co nejvýše zdvihneme pravou ruku, natočíme se doprava a pokrčenou rukou srazíme soupeřovy ruce se současným skokem do dřepu. Opět v případě nebezpečí je možno dokončit obranu úderem levé pěsti nebo loktem levé pokrčené ruky (empi) do spánku. Další možností je otočení doprava se zdviženou pravou paží a obejmutí protivníkových rukou. Stiskem a přitažením pak dostáváme soupeře do páky.