Masáže

O masáži - Vít Ladislav

Masáž patří zřejmě mezi nejstarší a zároveň nejjednodušší způsoby léčby. Zatím co v tradičních kulturách, zvláště v Orientu, je považována za přirozený způsob léčby, který pravidelně s úspěchem využívají lidé všech věkových kategorií, v západních zemích se masáž začala objevovat až koncem 19.století a to jako prostředek podpůrný nebo léčebný. Vyjímku tvoří "svět sportu", kde byly masáže vždy vysoce ceněny a používány i v západních kulturách již před koncem 19.století.

Masáž může mít na člověka buď stimulující nebo sedativní účinky. To znamená, že ho může povzbudit, celkově aktivovat a připravit ho tak na chystaný výkon. Na druhé straně masáží mžeme dojít k relaxaci, uvolnění psychického napětí, odstranění napětí příliš stažených svalů, uvolnění křečovitě stažených svalů, zmírnění a odstranění bolestí a nespavosti.

Dobře provedená masáž vede k celkovému pocitu pohody, tepla a bezpečí a tím umožňuje zharmonizování a zotavení těla i ducha masírovaného jedince.

Ke všem výše uvedeným přednostem lze přičíst také snadná naučitelnost masíroval nebo-li UMĚNÍ DOTEKU. Tuto zručnost si může osvojit téměř každý, neboť se jedná z velké části o činnosti, které děláme naprosto přirozeně a instinktivně.(jsme-li unaveni - třeme si čelo, chceme-li uklidnit malé dítě - hladíme ho po tváři, bolí-li nás kolena - třeme si jej, atp.).

Masáž lze definovat jako systematicky prováděné doteky, o nichž jsme se přesvědčili, že poskytují úlevu, navozují pocity pohody nebo utužují zdraví. Dotek tak představuje specifický projev. Jako mýtina v hustém lese nám poskytuje potřebný životní prostor, v němž se můžeme opět zorientovat a tím načerpat nové síly. Masáž se tak stává prostředkem, který nám pomáhá vzepřít se nemilosrdnému návalu každodenní vyčerpávající práce a odolat tlakům v soukromém životě. Pro mnohé z nás je pocit ztuhlých kloubů a bolest ve svalech již zcela běžným pocitem, na nějž jsme si zvykli a odsunuli ho z vědomí. Proto si často až po absolvování masáže uvědomíme, jak byli naše svaly namožené, bolestivě napjaté, a že nás překonávání nepříjemných pocitů s tím spojených stálo mnoho energie.

Masáž může pro nás představovat i cestu sebepoznání, protože nám dává ochutnat jací skutečně jsme a přitom nás pozitivně vyladit.