Trenéři

Kamil Guzek (nar. 1970) - 5. DAN, trenér II. třídy

Pavel Švojgr (nar. 1983) - 3. DAN, trenér III. třídy

Tomáš Brož (nar. 1983) - 3. DAN, trenér III. třídy

Jiří Kotala (nar. 1984) - 2. DAN, trenér III. třídy

Ivana Guzková (nar. 1985) - 2. DAN, trenérka III. třídy

Jakub Škaloud (nar. 1989) - 2. DAN, trenér III. třídy

Jan Rohlena (nar. 1991) - 2. DAN, trenér III. třídy

Stanislav Krtek (nar. 1991) - 1. DAN, trenér III. třídy

David Novák (nar. 1998) - 1. DAN, trenér III. třídy

Barbora Bukáčková (nar. 1999) - 1. DAN, trenérka III. třídy

Andrea Žáková (nar. 1996) - 1. DAN, trenérka III. třídy

Iva Nováková (nar. 1970) - 1. DAN, trenérka III. třídy

Radka Dejdarová (nar. 2001) - 1. DAN, trenérka III. třídy