Psychický rozvoj

Kromě kompletního fyzického rozvoje trénink karate procvičuje maximálním způsobem koncentraci, což je velmi přínosné zejména u dětí. Velmi také zlepšuje prostorovou orientaci. Cvičení karate rozvíjí práci s vnitřní energií pomocí správného dýchání v technikách i pomocí aspektů kime a kiai v technikách karate. Ve cvičení ve dvojicích se rozvíjejí správná reakce, nasazení a zároveň klid mysli, potřebný pro správné vyhodnocení situace. Cílem psychického tréninku je především schopnost maximální koncentrace a ovládání emocí a mysli.