Morální rozvoj

Kromě fyzického a psychického tréninku je při cvičení karate kladen důraz i na morální vývoj. Je zdůrazňována úcta k soupeři i obranný charakter bojového umění karate. Trénink karate vede ke komplexnímu rozvoji osobnosti a s tím i k výchově využívat své síly a dovednosti k pomoci ostatním, především slabším jedincům.