Ojedinělý systém přípravy

Klub připravuje své cvičence ojedinělým systémem přípravy na hlavní zkoušky technických stupňů (páskování), který se skládá z celkem sedmi částí:

 

1. Kihon - předvedení základních technik na místě do vzduchu

2. Kihon-ido - předvedení základních technik v pohybu (v překrocích) do vzduchu

3. Kumite - cvičení ve dvojicích, ať už v řízené, polořízené nebo neřízené verzi

4. Bunkai - aplikace technik kata

5. Přípravné nácviky - nácviky pro koncentraci, pádové techniky, fyzické testy, nácviky pro stabilitu, trénink úderových ploch atd. 

6. Vědomosti - znalost názvů technik a dalšího japonského pojmosloví karate, případně znalost historie karate apod.

7. Ojo-ido - nácvik přípravných technik pro kumite na místě do vzduchu

 

Systém přípravy sestavil Kamil Guzek ve spolupráci se všemi trenéry klubu. Všichni cvičenci musí splnit všechny dílčí zkoušky, aby byli za splnění dalších podmínek připuštěni k hlavní zkoušce páskování.