Nejčastější chyby

Nejčastější chyby při posilování

Tlak s velkou činkou za hlavou - činku nespouštíme až na deltový sval, prohýbáme se v bederní oblasti páteře, vytáčíme trup do strany a nerovnoměrně vytlačujeme činku (vše je pak umocněno nepřiměřenou vahou činky)

Předpažování jednoručkami - při zdvihu si pomáháme předklonem a záklonem trupu, cvik provádíme švihem, neúplný rozsah pohybu (je nutno alespoň do vodorovné polohy), propínáme ruce v lokti

Přítahy činky k bradě ve stoji - předklon nebo záklon trupu, lokty jsou příliš vysoko

upažování s jednoručkami - záklon, prohýbání v zádech, dlaně vytáčíme směrem dopředu, pokrčujeme ruce v loktech, lokty zvedáme nedostatečně vysoko

upažování v předklonu - lokty přikláníme k trupu, zakulacujeme záda

benchpress - úchop užší než je šíře ramen (je však možno provádět k vnitřnímu rýsování prsních svalů), příliš široký úchop, odraz činky od hrudníku, "kroucení" na lavičce při nadměrné váze, prohýbání zad do mostu

tlaky s jednoručkami - nerovnoměrné vytlačování činek, malé rozevření paží (činky vedeme příliš u těla), malé spouštění činek

kliky na bradlech - nedostatečně spouštíme tělo, tělo spouštíme nekontrolovaně (hrozí nebezpečí poranění ramen)

pullover - příliš pokrčujeme paže, při spouštění činek zvedáme boky, zpětný pohyb nekončíme v kolmici nad hrudníkem, ale pokračujeme ke stehnům

shyby na hrazdě - v dolní poloze se nevyvěšujeme, cvik si usnadňujeme švihem těla

přítahy činek za hlavou - nedostatečný rozsah pohybu, zakulacujeme záda, cvik neprovádíme tahem, ale švihem

přítahy kladky ze spodu v sedě - nedostatečný předklon a vytažení rukou z ramen, záklon ve finální poloze

přítahy trianglu shora - kladku stahujeme záklonem, nedostatečně protahujeme paže v horní poloze

mrtvý tah s mírně pokrčenýma nohama - zakulacujeme záda, pohybujeme nohama v kolenou, pohyb nedotahujeme stahem ramen dozadu

bicepsový zdvih velké činky podhmatem - do pohybu zapojujeme trup, prudce a nekontrolovaně spouštíme činku

bicepsový zdvih jednoručkami vsedě - odlepujeme trup od lavičky, zdviháme lokty, houpeme s činkami v dolní poloze

bicepsový zdvih na Scottově lavici - zvedáme lokty od lavice, vyvažujeme činku tělem, spouštíme činku až do napnutých rukou

bicepsový tah kladky zespodu - pohyb provádíme příliš rychle a švihem

tlak v leže úzkým úchopem - lokty nedržíme u těla, odrážíme činku odhrudníku

tricepsový tlak v leže ("francouzáky") - lokty se rozcházejí od sebe, pohybujeme nadloktím

tricepsové stahování kladky - pohybujeme nadloktím, kladku stahujeme předklonem, nepropínáme paže v konci cviku (ničíme největší účinek)

dřepy s činkou na zádech - sestupnou fázi provádíme příliš rychle, odrážíme se od lýtek, příliš se předkláníme

dřepy do sedu na lavici - dosedáme na lavici a odrážíme se od ní

hacken dřepy - nejsme plně opřeni zády o posuvnou desku

leg-press - váhu spouštíme příliš rychle

předkopávání - váhu spouštíme příliš rychle, v dolní fázi odpočíváme, při velkých vahách zvedáme

hýždě od lavičky lýtkové výpony - cvik neprovádíme v plném rozsahu, zakulacujeme záda