Proč trénovat karate

 PROČ ZAČÍT CVIČIT BOJOVÉ UMĚNÍ KARATE?

 
Trénink karate jako všestranné a kompletní procvičení těla
Trénink karate postihuje kompletní fyzický, psychický i morální rozvoj cvičenců. Jako fyzické cvičení procvičuje kompletně a rovnoměrně celé tělo pomocí pestrých technik krytů, úderů, seků, kopů, postojů a pohybových reakcí. Kromě koordinace těla je součástí tréninku karate důkladné posilování i protahování všech svalů těla, zvýšení kloubní pohyblivosti a zároveň zpevnění úderových ploch na ruce i noze. Cílem fyzické části tréninku je dokonalý rozvoj těla a jeho ovládání.
 

Příznivý vliv na rozvoj psychiky a koncentraci

Kromě kompletního fyzického rozvoje trénink karate procvičuje maximálním způsobem koncentraci, což je velmi přínosné zejména u dětí. Velmi také zlepšuje prostorovou orientaci. Cvičení karate rozvíjí práci s vnitřní energíí pomocí správného dýchání v technikách i pomocí aspektů kime a kiai v technikách karate. Ve cvičení ve dvojicích se rozvíjejí správná reakce, nasazení a zároveň klid mysli potřebný pro správné vyhodnocení situace. Cílem psychického tréninku je především schopnost maximální koncentrace a ovládání emocí a mysli.
 

Cvičení karate a morální rozvoj

Kromě fyzického a psychického tréninku je při cvičení karate kladen důraz i na morální vývoj. Je zdůrazňována úcta k soupeři i obranný charakter bojového umění karate. Trénink karate vede ke komplexnímu rozvoji osobnosti a s tím i k výchově využívat své síly a dovednosti k pomoci ostatním, především slabším jedincům.
 

Trénink karate pro všechny věkové kategorie

Trénink karate je určen pro všechny věkové kategorie, pro oboje pohlaví i pro všechny tělesné typy. Jako trénink koncentrace a všeobecná fyzická i psychická příprava je vhodný i pro předškolní děti od 5 let. Karate je vhodné pro dívky i chlapce, především pro dokonalý rozvoj těla, sportovní stránku karate i sebeobranu. Cvičení karate je vhodné i pro starší lidi.  Provádění technik se správným dýcháním zaručuje rozvoj těla i mysli, upevňuje zdraví a sílu v každém věku - např. zakladatel stylu Shotokan Gichin Funakoshi cvičil až do svých 89 let.
 

Velký rozsah zaměření tréninku karate - specializace

Zaměření v tréninku karate má obrovský rozsah:

  • přípravné cvičení pro předškolní děti - všestranný rozvoj těla, nácvik koncentrace
  • trénink mládeže - dokonalý fyzický, psychický i morální rozvoj; příprava na zkoušky karate (získávání technických stupňů karate - pásů)
  • sportovní karate - dokonale rozvíjí schopnosti závodníků (koncentraci, pohybovou koordinaci, reakci, nasazení, odvahu, rychlost, sílu)
  • sebeobrana - karate svými dlouhými a přímými tvrdými technikami zaručuje úspěšnost obrany hned v počátku útoku. Navíc techniky karate obsahují prakticky kompletní rozsah technik (kryty, údery, seky, kopy, chvaty, páky, přehozy, pádové techniky apod.)
  • ukázková forma karate - obsahuje cvičení technických sestav, cvičení ve dvojicích (kumite), akrobatické provedení technik karate, přerážecí techniky, cvičení se zbraněmi kobudo (bo, nunchaku, tonfa, sai...)
  • kondiční cvičení karate - hit posledních let poté, co se zjistilo, že cvičení karate dokonale rozvíjí a posiluje celé tělo pomocí provádění technik karate i speciálních přípravných posilovacích, protahovacích a dýchacích cvičení.
 

Blahodárný vliv tréninku karate na zdraví cvičenců

Trénink karate příznivě ovlivňuje zdraví cvičenců. Je to dané především posílením těla, zklidněním a ovládnutím emocí a mysli i rozvojem vnitřní energie. Ta se rozvíjí správnými dechovými návyky v provádění technik i pohybu celého těla. V karate je kladen důraz na rozvoj tzv. hara (centrum vnitřní energie v těle). Také rozvoj koncentrace významně posiluje obranyschopnost těla. Zakladatel stylu Shotokan Gichin Funakoshi se dožil 89 let a za svůj život nebyl údajně ani jednou u doktora a nevzal jediný prášek, přestože se narodil jako slabé dítě.