Nábory, kurzy

NÁBOR NA SEZÓNU 2023/2024


  přihlásit se můžete v těchto dnech:

PONDĚLÍ 4.9.2023 až ČTVRTEK 7.9.2023  

 VŽDY OD 17:00 DO 18:00 HOD. 

  DOJO SK Karate Spartak - Gagarinova 840, HK


  PŘÍPRAVNÝ KURZ KARATE 5-6 LET - informace ZDE

KURZ KARATE 7-14 LET - informace ZDE

KURZ KARATE OD 15 LET, DOSPĚLÍ - informace ZDE  


Přihlášky - dotazy ZDE          Jak najdu tréninkový objekt Spartak HK? - info ZDE

 
PROČ ZAČÍT CVIČIT BOJOVÉ UMĚNÍ KARATE?
 

Trénink karate jako všestranné a kompletní procvičení těla

Trénink karate postihuje kompletní fyzický, psychický i morální rozvoj cvičenců. Jako fyzické cvičení procvičuje kompletně a rovnoměrně celé tělo pomocí pestrých technik krytů, úderů, seků, kopů, postojů a pohybových reakcí. Kromě koordinace těla je součástí tréninku karate důkladné posilování i protahování všech svalů těla, zvýšení kloubní pohyblivosti a zároveň zpevnění úderových ploch na ruce i noze. Cílem fyzické části tréninku je dokonalý rozvoj těla a jeho ovládání.
 

Příznivý vliv na rozvoj psychiky a koncentraci

Kromě kompletního fyzického rozvoje trénink karate procvičuje maximálním způsobem koncentraci, což je velmi přínosné zejména u dětí. Velmi také zlepšuje prostorovou orientaci. Cvičení karate rozvíjí práci s vnitřní energíí pomocí správného dýchání v technikách i pomocí aspektů kime a kiai v technikách karate. Ve cvičení ve dvojicích se rozvíjejí správná reakce, nasazení a zároveň klid mysli potřebný pro správné vyhodnocení situace. Cílem psychického tréninku je především schopnost maximální koncentrace a ovládání emocí a mysli.
 

Cvičení karate a morální rozvoj

Kromě fyzického a psychického tréninku je při cvičení karate kladen důraz i na morální vývoj. Je zdůrazňována úcta k soupeři i obranný charakter bojového umění karate. Trénink karate vede ke komplexnímu rozvoji osobnosti a s tím i k výchově využívat své síly a dovednosti k pomoci ostatním, především slabším jedincům.
 

Trénink karate pro všechny věkové kategorie

Trénink karate je určen pro všechny věkové kategorie, pro oboje pohlaví i pro všechny tělesné typy. Jako trénink koncentrace a všeobecná fyzická i psychická příprava je vhodný i pro předškolní děti od 5 let. Karate je vhodné pro dívky i chlapce, především pro dokonalý rozvoj těla, sportovní stránku karate i sebeobranu. Cvičení karate je vhodné i pro starší lidi.  Provádění technik se správným dýcháním zaručuje rozvoj těla i mysli, upevňuje zdraví a sílu v každém věku - např. zakladatel stylu Shotokan Gichin Funakoshi cvičil až do svých 89 let.
 

Velký rozsah zaměření tréninku karate - specializace

Zaměření v tréninku karate má obrovský rozsah:

  • přípravné cvičení pro předškolní děti - všestranný rozvoj těla, nácvik koncentrace
  • trénink mládeže - dokonalý fyzický, psychický i morální rozvoj; příprava na zkoušky karate (získávání technických stupňů karate - pásů)
  • sportovní karate - dokonale rozvíjí schopnosti závodníků (koncentraci, pohybovou koordinaci, reakci, nasazení, odvahu, rychlost, sílu)
  • sebeobrana - karate svými dlouhými a přímými tvrdými technikami zaručuje úspěšnost obrany hned v počátku útoku. Navíc techniky karate obsahují prakticky kompletní rozsah technik (kryty, údery, seky, kopy, chvaty, páky, přehozy, pádové techniky apod.)
  • ukázková forma karate - obsahuje cvičení technických sestav, cvičení ve dvojicích (kumite), akrobatické provedení technik karate, přerážecí techniky, cvičení se zbraněmi kobudo (bo, nunchaku, tonfa, sai...)
  • kondiční cvičení karate - hit posledních let poté, co se zjistilo, že cvičení karate dokonale rozvíjí a posiluje celé tělo pomocí provádění technik karate i speciálních přípravných posilovacích, protahovacích a dýchacích cvičení.
 

Blahodárný vliv tréninku karate na zdraví cvičenců

Trénink karate příznivě ovlivňuje zdraví cvičenců. Je to dané především posílením těla, zklidněním a ovládnutím emocí a mysli i rozvojem vnitřní energie. Ta se rozvíjí správnými dechovými návyky v provádění technik i pohybu celého těla. V karate je kladen důraz na rozvoj tzv. hara (centrum vnitřní energie v těle). Také rozvoj koncentrace významně posiluje obranyschopnost těla. Zakladatel stylu Shotokan Gichin Funakoshi se dožil 89 let a za svůj život nebyl údajně ani jednou u doktora a nevzal jediný prášek, přestože se narodil jako slabé dítě.

 

PROČ TRÉNOVAT V SK KARATE SPARTAK HRADEC KRÁLOVÉ?

 

Tréninkové zaměření a organizace

SK Karate Spartak trénuje styl KARATE SHOTOKAN už přes 30 let. V současné době má klub přes 250 členů, o které se stará 6 trenérů a 7 asistentů pod vedením šéftrenéra klubu Kamila Guzka (V.DAN udělený mistrem Hirokazu Kanazawou). Rozsah působnosti SK Karate Spartak sahá od přípravy předškolních cvičenců, fyzickou a mentální přípravu přes kurzy karate a sebeobrany všech věkových kategorií až po vrcholovou sportovní činnost karate. Všichni členové klubu jsou rozděleni podle věku i technických stupňů, což umožňuje optimální tréninkovou skladbu pro dané tréninkové skupiny. Na trénincích působí zpravidla 1 trenér a 1 asistent. Převážná část tréninků je zaměřená na přípravu a ovládání těla, nácviku koncentrace a práce s vnitřní energií a následné využití pro techniky karate a sebeobranu.
 

Rozsáhlé tréninkové vybavení

Klub dispnuje pestrým technickým vybavením. Trénuje se na tatami, což zaručuje optimální komfort pro cvičení karate, v rámci seminářů i na parketách, které umožňují přesný kontakt chodidla s cvičební plochou a tedy optimální vnímání pevného postoje a techniky boje. Klub má také řadu tréninkových pomůcek pro nácvik úderů a kopů (odražeče, elektronické vesty pro měření síly úderu, boxovací pytle, boxovacího panáka, makiwaru apod.), posilovací náčiní či zbraně pro kobudo (bó, nunchaku, tonfa).
 

Ojedinělý systém přípravy

Klub připravuje své cvičence ojedinělým systémem přípravy na hlavní zkoušky technických stupňů (páskování), který se skládá z osmi dílčích částí (kihon, kihon-ido, kumite, ojo-ido, bunkai, kata, přípravné nácviky, vědomosti). Cvičenci se tak perfketně připraví na páskování, ale zároveň si osvojí i ty důležité aspekty karate, které se v páskování zpravidla nezkoušejí (např. techniky sebeobrany, znalost názvosloví a historie karate, fyzická zdatnost apod.). Systém přípravy sestavil Kamil Guzek ve spolupráci se všemi trenéry klubu. Tento systém funguje v rámci klubu řadu let a za tu dobu se nesmírně osvědčil, s čímž souvisí i početná členská základna klubu.
 

Vrcholoví sportovci

Pokročilejším cvičencům umožňuje klub specializaci v karate. Ve sportovním karate znamenají závodníci Spartaku absolutní špičku České republiky. Tým žen Spartaku vyhrál v letech 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 a 2015 1.ligu karate. Především zásluhou Radky Tesařové a Barbory Bukáčkové získal klub SK Karate Spartak HK přes 20 medailí z Mistrovství světa a Evropy. Na Mistrovství Evropy konaném v roce 2017 v Hradci Králové získali čeští reprezentanti z našeho klubu dva tituly. Na Mistrovství světa pořádaném v roce 2019 rovněž v Hradci Králové získal tým juniorek z našeho klubu stříbrné medaile.
 

Úspěchy

Klub SK Karate Spartak HK je autorem a organizátorem několika významných projektů a akcí. Kromě systému páskování, který zvyšuje efektivitu přípravy na zkoušky a udržuje motivaci cvičenců k zdokonalování technik karate a sebeobrany, provozuje klub ojedinělý databázový systém závodníků, klubů, závodních výsledků i soutěžních žebříčků KARATEREC.COM. Klub dále pořádá mezinárodní turnaj karate Grand Prix Hradec Králové. Asi největšího organizátorského úspěchu dosáhl náš klub v roce 2019, kdy v Hradci Králové pořádal Mistrovství světa, které si získalo velký respekt po celém světě i u vedení světové federace v japonském Tokiu. Královéhradecký Spartak tak úspěšně navázal na Mistrovství Evropy v roce 2017, které pořádal rovněž s obrovským úspěchem.