Od pondělí 24.5. opět trénujeme

(26.05.2021)

Jak jsme již avizovali, v pondělí 24.5. se začne trénovat podle standardního tréninkového rozvrhu.

Dle aktuálního mimořádného opatření je potřeba prokázat se před tréninkem negativním testem na Covid-19 (případně potvrzením o prodělaném onemocnění, nebo potvrzením o očkování). Absolvování testu lze prokázat i čestným prohlášením.
Bez splnění této podmínky nelze cvičence vpustit do tréninkového objektu.
Podmínka testu se netýká dětí do 6 let věku.

Při samotném cvičení není potřeba používat ochranu úst a nosu. Nelze však používat šatny. Není tedy nutné nosit si na trénink karate-gi (kimono), ale stačí cvičit v běžném cvičebním oděvu, aby nebylo nutné převlékání.

Konkrétně jsou podmínky nastaveny následovně:

Podmínky podle I/18 mimořádného opatření:
a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Cvičenec
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem


Těšíme se na setkání na trénincích a ještě jednou prosíme o potvrzení Vaši účasti.