Členské příspěvky na 2.pololetí 2018/2019

(07.01.2019)

Chtěli bychom Vás informovat, že splatnost členského příspěvku na 2. pololetí je do 31.1.2019

číslo účtu: 2600709258/2010
variabilní symbol: rodné číslo cvičence

členský příspěvek je potřeba doplatit tak, aby v součtu s platbou za první pololetí byla uhrazena celá částka na celou sezónu, tj.:
3.490,- Kč u jednotlivců
2.990,- Kč u dvou sourozenců
2.590,- Kč u tří a více sourozenců

Ve většině případů doplatek činí 1.600,- Kč.

V případě nejasností se můžete obrátit na e-mail info@spartak.cz