Ukázky

Dětská show 2017

(28.08.2017, 22:35)

Členové SK Karate Spartak se 25.8.2017.zúčastnili akce pro děti nazvané „Dětská show“, která se konala na Všesportovním stadionu v Hradci Králové. Jádrem této akce byly adrenalinové činnosti včetně karate. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet například jízdu v buginách, střelbu z luku či flobertek, lezení na umělé stěně a mohli také s trenéry a asistenty našeho klubu zkusit cvičení se zbraněmi bó, nunčaky a tonfa, vyzkoušet si cvičené přerážecí desky nebo základní trénink úderů a krytů. Na našem úseku byly také k dispozici stanoviště kaligrafie a origami. Vedení klubu tímto děkuje všem našim členům, kteří se na této akci podíleli – ať už přímo na našem stanovišti nebo v rámci organizace celé akce.

Fotografie