Soustředění

Soustředění Nekoř I.

(25.07.2011, 13:28)

V Nekoři se ve dnech 16.-22.7.2011 konal první turnus letního soustředění SK Karate Spartak Hradec Králové, kterého se zúčastnilo 76 cvičenců a sbor deseti trenérů a asistentů. Hlavní náplní soustředění, které bylo zakončeno hromadným páskováním, bylo procvičování základních principů karate a příprava na hlavní zkoušku na další stupeň technické vyspělosti. V rámci soustředění však došlo například i na cvičení se zbraněmi, noční trénink při loučích nebo na řadu mimotréninkových aktivit spojených s karate či s japonskou kulturou obecně (např. kaligrafie, origami, trénink zručnosti s hůlkami haši, přepis jmen do japonštiny apod.)

 

Obec Nekoř ležící v Orlickým horách mezi Letohradem a Pastvinskou přehradou je již řadu let pravidelným hostitelem letního soustředění klubu SK Karate Spartak Hradec Králové. Zdejší rekreační středisko Lorien spadající pod brněnské Středisko volného času Lužánky nabízí cvičencům i trenérům hradeckého klubu ideální zázemí jak pro intenzivní trénink, tak pro nezbytný relax.

Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu o tuto práznidnovou akci bylo vedení klubu nuceno, stejně jako v předešlých letech, rozdělit celé soustředění na dva turnusy. Ten první z nich se konal od 16. do 22. července a byl zaměřen na mladší a především méně pokročilé cvičence. Podrobnou reportáž včetně rozsáhlé fotogalerie z tohoto turnusu naleznete v následujích řádcích.


SOUSTŘEDĚNÍ V ČÍSLECH

Počet cvičenců: 76
Počet úspěšných dílčích zkoušek na páskování: 474
Počet sestavených origami jeřábů: 1432
Počet vyluštěných japosnkých rébusů: 315

Klub Spartak dodal na soustředění:

- 2000 papírů na origami
- 100 štětců na kaligrafii, 
- 1200 papírů na kaligrafii
- černá tuž na kaligrafii
- 1400 diagramů japonských rébusů,
- 76 párů hůlek haši
- 76 pohledů s fotografiemi cvičenců
- 76 poštovních známek
- 100  propisek,
- 68 zbraní Bó
- 19 nunchaků
- 20 tonf
- 77 lap na nácvik úderů, 
- 2 elektronické vesty na měření síly úderů
- 120 medailí
- 16 pohárů
- 90  diplomů
- 76 certifikátů.
 

TRÉNINKY

Prvního turnusu se účastnili zejména cvičenci s nižšími stupni technické vyspělosti, a proto byl trénink zaměřen zejména na základní znalosti a dovednosti potřebné k získání vyššího kyu. Cvičenci měli navíc možnost uplatnit tyto nabyté schopnosti hned v závěru soustředění, kdy se konalo páskování. Tréninky byly organizovány jednak jako hromadné pro všechny účastníky soustředění, na kterých byly vysvětlovány  a procvičovány základní principy karate, a jednak jako skupinové, přizpůsobené konkrétním potřebám té které skupiny s příslušným stupněm technické vyspělosti.

Hromadné tréninky probíhaly zpravidla dopoledne na obecním kurtu s umělým povrchem, který je v případě příznivého počasí ideální i pro cvičení naboso. Zde si cvičenci procvičovali základní postoje a techniky, které jsou nezbytnou výbavou pro všechny bez ohledu na technickou vyspělost. K lepšímu pochopení všech principů sloužila zejména kata Heian Nidan, která v sobě zahruje celou škálu základních karatistických prvků. Pro potřeby aplikace těchto technik bylo využito základní sanbon kumite (forma řízeného kumite) a bunkai kata Heian Nidan (využití technik kata v reálných situacích).

Skupinové tréninky konané v odpoledních hodinách zpravidla v okolí budovy (v případě nepříznivého počasí přímo uvnitř budovy) byly zaměřeny zejména na přípravu na páskování, tedy na výuku kata, kihon-ido a řízeného kumite na další technický stupeň. Vzhledem k tomu, že drtivá většina cvičenců skládala zkoušky na své aktuální technické stupně teprve v závěru předešlé sezóny, byly tyto tréninky nesmírně intenzivní, neboť se z velké části jednalo o naprosto nové techniky a sestavy, než které cvičenci doposud ovládali.

Večerní tréninky byly zaměřeny spíše relaxačně a na cvičence měly působit i jako určité zpestření. Všichni účastníci soustředění tak měli možnost změřit si sílu svého úderu na speciální elektronické vestě nebo si vyzkoušet cvičení s tradičními zbraněmi, jako jsou nunčaku, tonfa nebo bo. Zatímco v případě nunčaku a tonfa se jednalo o základní práci s těmito zbraněmi, v případě bo (tyč) se cvičenci kromě základních technik naučili také upravenou verzi kata Heian Nidan, která byla ústředním motivem celého soustředění, což následně využili i v závěrečném pětiboji. Součástí večerních tréninků pak byly i nácviky bunkai kata Heian Nidan ve dvou až čtyřčlenných skupinkách. V rámci této disciplíny byla nakonec uspořádána samostatná soutěž.

Hned v úvodu soustředění byl uspořádán i jeden noční trénink při loučích zaměřený na techniku dýchání, uvolnění těla a cvičení poslepu. Kvůli nevlídnému počasí však již tento trénink nemohl být do konce soustředění zopakován.


SOUTĚŽE KARATE

V rámci soustředění mohli všichni cvičenci poměřit své dosavadní znalosti a dovednosti v řadě soutěží. V rámci těch karatistických se jednalo o pětiboj a bunkai kata Heian Nidan.

 

Pětiboj

V rámci pětiboje byli cvičenci rozděleni do pěti skupin dle věku a technického stupně. Postupně tak splnili všech pět disciplín, které byly zaměřeny jak na samotné cvičení či tvrdost technik, tak i na zručnost a umění. Konkrétně se jednalo o:
- kata Heian Nidan s bo
- aktuální kata na páskování
- měření síly úderu
- skládání karate-gi
- kaligrafie

 Kompletní výsledky pětiboje naleznete zde.

 

Bunkai Heian Nidan 

V soutěži Bunkai kata Heian Nidan museli cvičenci předvést ve dvojicích, trojicích či čtveřicích secvičenou sestavu, ve které museli respektovat některé dané kombinace, ale zároveň mohli do celé bunkai vnést i vlastní nápady a demonstrovat tak své vlastní pochopení kata. Vzhledem k tomu, že se někteří cvičenci učili kata Heian Nidan teprve na soustředění, byla kvalita výsledných sestav u naprosté většiny skupinek více než překvapivá.

 Kompletní výsledky soutěže bunkai naleznete zde. 


MIMOTRÉNINKOVÉ AKTIVITY

I v dobách mimo trénink měli cvičenci možnost věnovat se řadě aktivit s přímo karatistickou či obecně japonskou tématikou, které byly zaměřeny především na rozvoj zručnosti, intelektu a koncentrace.

 

Hůlky

Jako již tradičně obdrželi všichni cvičenci hůlky, se kterými se mohli po celou dobu soustředění stravovat. I letos se objevili takoví jedinci, kteří se k tomuto úkolu postavili natolik svědomitě, že pomocí hůlek konzumovali takřka všechny pokrmy, ačkoliv to v některých případech bylo dost náročné.

Kromě stravování si však cvičenci mohli ověřit, jak hůlkami vládnou, také v dovedností soutěži, která spočívala v přemisťování drobných předmětů (fazole, hrách, cizrna...) na rychlost.

Výsledky této soutěže naleznete zde.

 

Pexeso

Další soutěží zaměřenou na postřeh a paměť bylo klasické pexeso, ovšem s karatistickými motivy.

Výsledky této soutěže naleznete zde.

 

Origami (aneb tisíc jeřábů splní přání)

Na letošním soustředění zaznamenalo obrovský ohlas tradiční japonské umění origami (skládání předmětů z papíru). Všichni cvičenci se učili sestavit základní a nejtypičtější tvar, kterým je jeřáb. V souvislosti se starou japonskou legendou, ke které se váže i známý tragický příběh japonské dívenky Sadako Sisaki a dle které se každému, kdo složí tisíc papírových jeřábů, splní přání, se i účastníci soustředění rozhodli tuto výzvu podstoupit a skutečně začali ve volných chvílích skládat jednoho jeřába za druhým. Trenérský sbor původně předpokládal, že celkových tisíc jeřábů složí dohromady účastníci obou turnusů, ale nakonec se tato prognóza nenaplnila. Hranice tisíce jeřábů byla totiž překonána už během čtvrtého dne prvního turnusu a nakonec se jenom během prvního týdne vyrobilo neuvěřitelných 1432 jeřábů. Mezi nimi byli i jeřábi, které cvičenci vyrobili v rámci soutěže origami.

Výsledky této soutěže naleznete zde.

 

Japonské rébusy

I letos se v rámci soustředění konala dobrovolná soutěž týkající se japonských rébusů. Kromě již pravidelných a pro dřívější účastníky soustředění známých rébusů sudoku, masyu a sikaku, byl letos k dispozici i nový rébus nurikabe, který se stal zejména mezi mladšími cvičenci velice oblíbeným. Tato soutěž byla sloučena do jediné kategorie, která se nakonec stala ryze dívčí záležitostí:

     1. místo     Adéla Rozmanová
     2. místo     Linh Le
     3. místo     Tereza Zellerová
 

Kaligrafie

Cvičenci měli i možnost vyzkoušet si umění kaligrafie pomocí tuže a štětců. Takto se naučili japonské znaky (kandži) pro slovní spojení karate-dó. Při té příležitosti pak absolvovali i přednášku o japonských abecedách, při kterých se naučili přepis svých jmen pomocí písma katakana.

Tento svůj japonský podpis pak využili jednak při podepisování svých kaligrafíí a jednak při podepisování pohledů s vlastními fotografiemi, které pak klub rozesílal na svoje náklady rodičům a známým.

 

Zpěv s kytarou

Během posledního večera bylo na program soustředění zařazeno rovněž zpívání s kytarou, které bylo původně naplánováno k táboráku, ale kvůli nepřízni počasí se nakonec konalo uvnitř budovy. I tak ale měla celá akce výbornou atmosféru. Problémem se nestala ani případná neznalost textů, neboť vedení klubu mělo pro všechny připravené zpěvníky speciálně vytvořené právě pro potřeby soustředění.

 

CELOTÝDENNÍ SOUTĚŽ

Během celého soustředění probíhala celková soutěž nazvaná Spartak Trophy, do které se s různými koeficienty započítávaly výsledky všech dílčích soutěží, z nichž některé nebyly ani samostatně vyhlašovány. V konečném pořadí tedy mohl na medailových pozicích figurovat i někdo, kdo se do té doby v žádné vyhlašované soutěži neumístil, ale podával po celou dobu vyrovnané výkony. Celkově bylo do konečných výsledků zahrnuto osm položek:

- hůlková soutěž
- pexeso
- origami
- bunkai Heian Nidan
- pětiboj
- vědomostní test
- hodnocení úklidu na pokojích
- mínusové body za případné kázeňské prohřešky

 

Výsledky této soutěže naleznete zde


PÁSKOVÁNÍ

 

Na závěr soustředění probíhalo páskování na vyšší stupně technické vyspělosti (kyu), ke kterému dostali příležitost naprosto všichni cvičenci. Už od počátku však bylo jisté, že ne všichni tuto hlavní zkoušku splní, neboť naprostá většina cvičenců skládala své poslední zkoušky teprve v závěru předešlé sezóny, čili na natrénování nové látky bylo k dispozici jen několik málo tréninků před prázdninami a poté až toto soustředění. Ačkoliv se s vyšším kyu vracelo do Hradce "pouze" přibližně třetina cvičenců, je nutno zmínit, že naprosto všichni podali v rámci páskování vynikající výkon, což bylo jasným důkazem toho, že během celého týdne odváděli perfektní práci a v rámci karate udělali opět obrovský krok dopředu. Důsledkem toho je i fakt, že někteří "neúspěšní" cvičenci dostanou šanci složit si hlavní zkoušku páskování ještě na začátku září, a tím pádem budou moci vkročit do nové sezóny již s vyšším kyu. Ostatní si v rámci páskování splnili alespoň některé dílčí zkoušky, které jsou k připuštění k hlavní zkoušce nezbytné, a tudíž budou mít na začátku nové sezóny alespoň o něco výhodnější startovní pozici.

 

7.kyu

Svým způsobem nejsnazší pozici měli při páskování cvičenci páskující na 7.kyu (žlutý pás), neboť jejich hlavní zkouška se lišila od zkoušky na 8.kyu (bílý pás) jen v některých drobnostech. S tím koresponduje i poměrně rozsáhlý počet těch, kteří na soustředění 7.kyu skutečně získali.

 

6.kyu

Výrazně méně bylo úspěšných cvičenců při páskování na 6.kyu (zelený pás), což ovšem souvisí s náročností probírané látky, neboť páskování na tento technický stupeň v sobě zahrnuje zcela nové techniky, technicky velice náročnou kata Heian Sandan a naprosto nový druh řízeného kumite (sanbon kumite). I proto při hlavní zkoušce uspěli víceméně cvičenci, kterým se z různých důvodů nepodařilo  získat 6.kyu v závěru sezóny.

 

5.kyu

Vůbec poprvé v historii klubu došlo k tomu, že hlavní trenér a zkušební komisař I. třídy Kamil Guzek udělil některým svým svěřencům 5.kyu (1.fialový pás), ačkoliv se jednalo o cvičence, kteří páskovali na 6.kyu teprve před prázdninami. Svědčí to zejména o obrovské píli a nasazení těchto cvičenců, neboť přechod ze zeleného na fialový pás je nesmírně náročný a nese s sebou celou řadu nových technik, kombinací a zejména poměrně komplikovaného řízeného kumite.

 

Dosavadní počet úspěšných páskujících však ještě nemusí být konečný, neboť další řada cvičenců dostane díky kvalitním výkonům možnost dokončit tuto zkoušku ještě na začátku září.


 

FOTOGALERIE

 

Společné foto Společné tréninky Samostatné foto
Dělené tréninky Skupinkové foto Bunkai
Páskování 5. kyu Páskování 6. kyu Páskování 7. kyu
Origami Vyhlašování soutěží Kobudo
Hůlky
Pexeso Kaligrafie Zpěv s kytarou
Japonské písmo