Soustředění

Soustředění Nekoř 2018 - 5.den

(23.08.2018, 02:51)

Středeční den probíhal ve znamení finálních příprav na páskování a konaly se rovněž některé turnaje. Na rozcvičce se dokončil nácvik kata s bó s názvem Kanazawa no bó Dai. Na dopoledním tréninku na kurtu pak proběhl turnaj v kata podle jednotlivých pásků. Turnaj v kata je samostatnou soutěží a započítává se také do celotýdenního bodování Spartak Trophy.

Po obědě byla na řadě kaligrafie. Všichni si vyzkoušeli některé základní kaligrafické tahy a zkusili cvičně i na kaligrafický papír napsat znaky makoto (čest) a dorjoku (úsilí). Po kaligrafii proběhla příprava na páskování podle jednotlivých technických stupňů.

Navečer se pak pokračovalo v dalších disciplínách celotýdenní soutěže Spartak Trophy, kterými byly Kimova hra na paměť, hody na odhad vzdálenosti, šipky a střelba z luku na přesnost i rozvahu a balanční desky na stabilitu. Večer se pak končilo relaxačním cvičením za doprovodu netradičního hudebního nástroje RAV drum.

Ve čtvrtek bude program soustředění vrcholit především páskováním a také dalšími soutěžemi jako například cvičení kata s bó či šifrování kata do symbolů.

 

Fotografie