Soustředění

Soustředění Nekoř 2017 - 6.den

(18.08.2017, 02:40)

Čtvrtek – poslední celý den soustředění a také den páskování. Počasí bylo opět výtečné hned od rána, a tak jsme i dnes mohli rozcvičku absolvovat venku, stejně tak i dopolední trénink na kurtu, zaměřený na přípravu na páskování. Dopoledne jsme ještě projeli včerejší testy ze znalostí technik karate.

Odpoledne po poledním klidu si mohli cvičenci vybrat stanoviště pro volitelné hry, kterými byly například šipky, mölky, slackline, střelba z luku či stolní hry na ubytovně. Vše ale postupně směřovalo k hlavnímu bodu dnešního programu a tím bylo páskování se zkušebními komisaři Kamilem Guzkem, Vítem Štenclem a Pavlem Švojgrem.

Cvičenci se velmi snažili a řada z nich uspěla. Někteří ale páskovat nemohli, neboť absolvovali poslední zkoušku teprve v červnu. Přesto si většina z nich splnila alespoň dílčí zkoušky a připravila se na páskování, které je bude čekat krátce po zahájení nové sezóny.

Večer se pak vyhodnotily všechny soutěže a testované oblasti, kterých bylo celkem 10 menších a 3 hlavní. Největší váhu měly technika, etika a úsilí. Dále se hodnotily nácviky na dovednost, chytrost, postřeh, přesnost, rychlost, sílu, stabilitu, cvičení se zbraněmi, znalosti a také pořádek. Soustředění vyvrcholí v pátek závěrečným tréninkem, balením a vyhlášením výsledků a rozdáním certifikátů, na kterých se u cvičenců, kteří splnili danou oblast, objeví příslušné medailové umístění.

Fotografie