Soustředění

Radvanice 2022 - 5.den

(18.08.2022, 00:47)

Středeční den jsme zahájili pravidelnou rozcvičkou na nedaleké louce. Po protažení jsme pokračovali tréninkem se zbraní bó (tyč), a to jak individuálně, tak i ve dvojicích. Po snídani se všichni zabavili hledáním poschovávaných částí série kartiček s motivy karate a Spartaku.

Hlavní trénink pak shrnoval nejdůležitější tréninkové body technik kihonu, aby se cvičenci co nejlépe připravili na nadcházející turnaj a páskování. Ve druhé části tréninku se cvičenci rozdělili do skupin podle technických stupňů a nacvičovali konkrétní techniky na zkoušky.

Po obědě byla na řadě přednáška o historii Spartaku, doplněná podrobnějším představením trenérů a poznáváním trenérů podle fotografií jejich pásků a zvukových záznamů kiai (výkřik v konci techniky provedené s plným nasazením).

Poté přišel na řadu turnaj, kde účastnici soustředění změřili své dovednosti v kategoriích kata na další technický stupeň a kata OPEN. Závodníci byli rozděleni podle technických stupňů, aby výsledky byly co nejspravedlivější.
Po večeři pak jednotlivé skupiny (podle technických stupňů) předvedly ostatním cvičencům na připravených ukázkách řízené kumite. Zde musíme vyzdvihnout kvalitu jakusoku kumite všech účastníků ukázek, kteří si tak zaslouží velkou pochvalu. Po druhé večeři a krátkém promítání byla večerka posunuta na dřívější dobu, aby si všichni odpočinuli na čtvrteční náročné páskování.

Fotografie