Soustředění

Radvanice 2022 - 2.den

(14.08.2022, 23:35)

Druhý den soustředění jsme začali rozcvičkou se zbraní bó (tyč). Vzhledem k tomu, že nám dnes počasí přálo, s chutí jsme si zacvičili na trávníku v blízkosti ubytovny. S tyčí jsme trénovali jak protahovací cviky, tak techniky kobudó.

Po snídani byla na programu přednáška zaměřená na názvy technik. Tentokrát jsme ale nevolili tradiční způsob přednášky, ale vytvořili jsme v tělocvičně skupinky rozdělené podle technických stupňů a dané techniky jsme procvičili a zopakovali si jejich názvy.

Náplní prvního hlavního tréninku byla kata. Po zopakování principů provedení základních technik, ze který jsou kata složená, jsme procvičili otočky na základě zapojení spirálních svalových řetězců a tyto otočky se aplikovaly na základní kata Taikyoku Shodan. Nutno podotknout, že děti principy otoček velmi rychle pochopily a cvičily s velkým nasazením a výbornou dynamikou. Ve druhé části tréninku si děti vyzkoušely kata na další technický stupeň.

Po obědě a poledním klidu přišla na řadu další přednáška, tentokrát zaměřená na pravidla sportovního karate, která byla v tělocvičně zpestřená ukázkami kumite závodníky Spartaku. Na odpoledním tréninku se procvičovaly právě techniky sportovního kumite a kopy. Večer jsme zakončili kratším venkovním tréninkem nové kata Sančin a procvičením kata na páskování, druhou večeří a dokončením promítání filmu „Pokojný bojovník“ od autora mentálního sportovního koučinku Dana Millmana.

Zítra nás čeká poslední tréninkový režim před klidovým dnem, který připadne na úterý a bude vyplněný doplňkovými aktivitami.

Fotografie