Soustředění

Radvanice 2021 - 5.den

(26.08.2021, 00:29)

Ve středu pokračovalo soustředění už opět v plném tréninkovém nasazení. Ranní rozcvička proběhla venku na hřišti a pokračovali jsme v nácviku obou kata s tyčí. Nově byl pro starší cvičence zařazen nácvik základního sanbon kumite s tyčí.

Po snídani proběhla přednáška na téma "historie karate", a to od naprostých prvopočátků až po moderní dějiny. Dopolední trénink byl po základním posilování spirálních řetězců plně zasvěcen tréninku na odpolední turnaj v kata a řízeném kumite. Po poledním klidu byli cvičenci rozděleni do čtyř skupin na čtyři různá stanoviště. Konkrétně šlo o Kimovu hru, lukostřelbu, šipky a individuální přípravu na turnaj. Po dokončení všech úkolů na daném stanovišti se skupiny přesouvaly na další stanoviště.

Následoval již zmíněný turnaj v kata a kumite. Předvedené výkony byly velmi kvalitní, a ačkoliv se některým cvičení nepovedlo podle jejich představ, rozhodčí (trenéři) kladně ohodnotili jejich snahu. Po večeři proběhla pro hnědé a fialové pásy konzultace a předcvičení jednotlivých částí na páskování. Ostatní cvičili na hřišti techniky na páskování, kata s tyčemi a také se věnovali strečinku.

Večer se promítal na našich soustředěních již tradiční a oblíbený japonský film s čistě karatistickou tématkou - Kuro Obi (Černý pás).

Fotografie