Soustředění

Radvanice 2021 - 3.den

(24.08.2021, 02:46)

Pondělní ranní rozcvička probíhala s ohledem na počasí v tělocvičně a byla rozdělena na dvě skupiny. Cílem bylo probudit unavené svaly po náročných trénincích z předchozích dnů a pokračovat v nacvičení kata s tyčemi. Po snídani proběhla přednáška o první pomoci s praktickou ukázkou, jak postupovat v kritických situacích (např. při omdlení, popáleninách, apod.).

Dopolední trénink se uskutečnil v kimonech v tělocvičně a byl rozdělen na čtyři hlavní části. První byla věnována nácvikům stabilizace těla s lany, v druhé jsme se rozdělili podle technických stupňů a procvičili kata, kihon a různé formy řízeného kumite. Ve třetí části jsme se věnovali nácvikům s lapami a sportovnímu kumite v chráničích. Na závěr tréninku proběh strečink nejvíce zatížených částí těla.

Po obědě a poledním odpočinku jsme prozkoušeli vědomosti formou testu z japonských názvů jednotlivých technik karate a významu dojo-kunu z předchozího dne. Zároveň jsme si vysvětlili základy sportovního karate, tedy soutěžních pravidel pro kata a kumite.

V odpoledním tréninku jsme se rozdělili na dvě skupiny a využili jsme jak cvičení v tělocvičně, tak i venku. Náplní byl trénink kata na závody a vyzkoušení si role rozhodčího pro všechny cvičence.

Po večeři jsme využili příjemného počasí a vyrazili opět cvičit ven. Na tréninku jsme si individuálně zacvičili a rozdělili jsme mladší cvičence do skupin podle pokojů. Každé skupince jsme přidělili zkušenějšího a staršího cvičence, který jí bude dále nápomocen při cvičení i při mimotréninkových aktivitách.

Po druhé večeři byl dobrovolný program – dokoukání filmu s asijskou tématikou, individuální trénink v tělocvičně nebo odpočinek na pokoji. Vzhledem k dosavadnímu vytížení bude úterní program spíše odpočinkový, abychom nabrali síly na náročné závěrečné dny soustředění.

Fotografie