Soustředění

Radvanice 2021 - 2.den

(22.08.2021, 23:54)

Druhý den soustředění začal tradičním budíčkem pomocí bubnu. Následovala rozcvička s japonskými zbraněmi bó (tyč). Mladší cvičenci se rozcvičili do kata Heian Šodan s tyčí a starší se učili kata Kanazawa No Bo Dai.

Po snídani proběhla přednáška na „dódžó kun“. Tento výraz by se dal přeložit jako „pravidla dódžó“, tedy pravidla tělocvičny, avšak v širším pojetí se jedná o základní soubor etických a morálních zásad, kterými by se měli správní karatisté řídit i v běžném životě.

Dopolední krásné počasí jsme využili pro venkovní trénink, který byl věnován přípravě na páskování. Po výtečném obědě všichni odpočívali v rámci poledního klidu, během kterého došlo i na první bodování úklidu na pokojích. Následovala přednáška o významu japonských názvů postojů, krytů, úderů a seků karate.

Odpolední trénink začal cvičením s expandery, tedy procvičováním správného fungování a držení těla. Pak už jsme se rozdělili do skupin podle technických stupňů a procvičovali jsme především kopy a řízené formy kumite. Na závěr si všichni zacvičili i základy sportovního kumite (zápasu). Obdobnou náplň měl i večerní trénink venku. Zejména nácviky sportovního kumite byly hlavně pro nováčky velkým zpestřením, při kterém si vyzkoušeli i chrániče na ruce. Ačkoliv se jednalo o techniky, které výrazně převyšovaly jejich doposud osvojené dovednosti, všichni se s touto částí tréninku popasovali výborně.

Po druhé večeři a krátkém filmu s asijskou tématikou jsme celý den zakončili nočním strečinkem při svíčkách.

Fotografie