Semináře

Seminář pro rozhodčí, trenéry a závodníky

(22.02.2012, 01:20)

Východočeský svaz karate v čele s předsedou svazu a SK Karate Spartak HK Kamilem Guzkem uspořádal dne 4.2.2012 v ZŠ Josefa Gočára v Hradci Králové seminář pro rozhodčí, trenéry i závodníky, který byl zaměřen na problematiku změn v soutěžním karate. 30 účastníků z devíti klubů Východních Čech obdrželo výtisk nových pravidel i stručný rozbor nejdůležitějších změn. Seminář zahájila téměř dvouhodinová přednáška Kamila Guzka propojená diskuzí všech účastníků, která byla zaměřena na nové úlohy rozhodčích a změny v taktice závodníků plynoucí ze změn v pravidlech. V další hodině si všichni s chutí zacvičili základní kata Heian ve standardizaci SKIF i JKA. Kromě Kamila Guzka se akce zúčastnili tito trenéři a závodníci SK Karate Spartak HK: Pavel Švojgr, Stanislav Krtek, Iva Nováková, David Novák, Lukáš Král, Adam Matěj a Dominik Gregor.