Reiky

Reiki - Do

Reiki je japonské složené slovo ze slov REI - volný a KI - energie. Do - znamená cesta. Pravděpodobný význam slov REIKI - DO je "cesta universální životní energie". V japonštině se slovo - DO přidává k určitým pojmům, aby se naznačilo, že popisovaná činnost může být pro člověka zároveň i životní cestou (filosofií), která tomu, kdo jí příjme, pomůže rozvinout osobnost a přizpůsobit život vesmírným rytmům. Nejznámější případy jsou KARATE - DO, BUŠI - DO, AIKI - DO, KEN - DO.

Reiki není positivní ani negativní. Reiki umožňuje vnímat impulsy vesmíru a dává nám pocit "jednoty se vším". Lidské potíže a poruchy zdraví pramení nakonec z iluze "oddělenosti". V pocitu osamocenosti usilují lidé o společenství a jistotu. Mnozí se snaží vytvořit si lásku a bezpečí mocí. Jiní se domnívají, že musí nejprve ze sebe smýt svou vinu a po té získají obdiv, bezpečí a lásku. Tyto lidi celý život provází vnitřní neklid a domnělá vina. Vina je jejich fikcí a přirozeně se jim ji nikdy nepodaří odčinit. Jiní skálopevně věří, že cesta ospravedlnění vede k odmítání všeho, co nám dělá radost (her, sexu, jídla, tance, oslav, aj.).

Pro reiki platí základní pravidlo - ten kdo reiki přijímá, sám na podvědomé úrovni rozhoduje , zda a kolik životní energie lze přijmout. Tato síla se tedy do těla "nevtlačuje". Ve svém působení reiki respektuje individuální potřeby každého jednotlivce. Vesmírná energie nechává lidem možnost se uzavřít, pokud to chtějí, a podporuje otevření a růst, rozhodnou-li se pro to.

Reiki tu samozřejmě není jen pro lidi. Také zvířata a rostliny mohou mít z reiki užitek a nechají je na sebe rády působit. Reiki přirozeně probíhá trochu jinak než s lidskými klienty. Všechna zvířata mají rády reiki. Jsou velmi citlivá a vědí přesně, na kterém místě těla a kolik reiki potřebují. Těžiště a délku dávek si určují sama. Konkrétně to vypadá asi takto: sedíte s přítelem pohodlně u šálku čaje. Najednou k Vám přijde Váš pes. Strčí do Vás a začne se o Vás otírat. Když na něj položíte ruce, bude se vrtět tak dlouho, dokud se nebudete dotýkat na správném místě. Za chvíli možná svou pozici změní. Když zneklidní nebo odběhne, je sezení u konce.

Sezení reiki nenahrazují návštěvu u lékaře. Proto je nutné upřednostnit diagnostiku a ošetření kompletním odborníkem Případně s lékařem spolupracovat..