Holistické masáže

Holistické masáže

Masáž je v podstatě sdílením rukou jednoho člověka na těle člověka druhého. Avšak není to jen dotek rukou na povrchu těla, ale zasahuje hlouběji, ke svalům, kostem a současně proniká do hloubky bytosti.

Holistická masáž zahrnuje jedince spíše jako celek, místo, aby se soustřeďovala pouze jen na jeho fyzické stav. Její pohyby jsou pomalejší, uvážlivější a meditativnější. Při holistické masáži je vzájemná souhra masírující a masírované osoby velmi hluboká. Jedná se o neverbální pozitivní komunikaci mezi zmíněnými partnery. Označení je vhodné proto, protože jsou oba na jedné lodi, která pluje za jedním cílem a tím je dokonalé zdraví, meditativní prožitek a psychická vyrovnanost. Úkolem masírované osoby je být uvolněný, avšak bdělý a soustředěný na dotek. Ten kdo masáž provádí, zůstává soustředěný a vnáší do masáže pocit skutečného zájmu.

Přínos dobře provedené masáže je zřejmý - relaxace a vyladění svalstva, povzbuzení proudění krve v žilách a nasycení tkání kyslíkem. Masáž zároveň podpoří proudění lymfy a zvýší elasticitu kloubního vaziva. Holistická masáž navíc příznivě ovlivňuje centra energie (chakri). V duchovní rovině nejen tlumí stres a úzkost, ale pomáhá také většímu uvědomění si vlastního těla jako celku, a naopak jeho jednotlivých částí, i těch, které vnímáme jako "oddělené". Jakmile si uvědomíme, kde je naše energie zablokovaná, můžeme se snažit o integraci čili sjednocování jednotlivých úrovní našeho těla tím, jak si vytváříme pozitivnější obrázek o sobě samém, přebíráme vědomě zodpovědnost za své vlastní štěstí a zdraví.

Procítěná masáž vytváří pocity pohody, důvěry a radosti. Můžeme uvolnit velké množství energie, které jsme dosud potlačovali například snahou nenechat se rozčílit, potlačováním pláče, radosti nebo strachu. Přetrvávajícími návyky můžeme způsobit hlubokou změnu v držení svého těla i v jeho výrazu (například tváře).

Je velmi obtížné popsat přínos masáže v duchovní rovině, protože hovoříme o čemsi, co je samo nedefinovatelné. Tento vliv je třeba zažít. Mluvíme o postatě "životní síle" , o celku, jenž je více než pouhým součtem naší osobnosti. Není však nic neobvyklého pro masírovaného člověka ani pro masírujícího, že dosáhne během holistické masáže stavu zvýšeného vnímání, který se podobá stavu meditativnímu.