Semináře

Školení rozhodčích SKIF 2015

(01.06.2015, 01:47)

Předseda SKIF CZ Kamil Guzek a vedoucí úseku rozhodčích Pavel Švojgr uspořádali 24.5.2015 v malé sportovní hale v Třebši školení rozhodčích SKIF. Ti se měli připravovat na nadcházející MČR SKIF, které se koná v Hradci Králové 21.6.2015. Na letošní ročníku bude poprvé otevřena soutěž kumite Ippon-han shobu, tedy sportovní kumite na tři vítězné body. Rozhodčí si nejprve ujasnili a sjednotili kritéria pro rozhodování kata a pak už se věnovali především praktickému výcviku rozhodování kumite. Na závěr se na základě výkonů při praktických zkouškách a výsledků z testů z oblasti pravidel SKIF rozdali certifikáty opravňující rozhodčí k řízení soutěže kata nebo kumite. Náš klub využil toto školení i jako přípravu závodníků, kteří absolvovali na této akci řadu modelových zápasů.