Aktuální reportáže

Nekoř 2012 - I. turnus

(20.08.2012, 11:18)

V termínu od 14. do 20. července 2012 se v obci Nekoř konal prvního turnus již tradičního letního soustředění SK Karate Spartak Hradec Králové. Ten byl určen pro cvičence z tréninkových skupin Lipky 1, Lipky 2, Lipky 3, Lipky 4, DV1, DV3 a DV8. Jednalo se tedy především o držitele bílých, žlutých a zelených pásů. Výjimkou byli členové tréninkové skupiny DV7 určené pro závodníky, kteří se účastnili obou turnusů.

Kromě základní tréninkové náplně zaměřené na detailní pochopení a osvojení principů technik karate, kumite a bunkai, si účastníci vyzkoušeli mistrovskou kata Meikyo, cvičení se zbraněmi a samostatnou tvorbu bojových akcí. Vedle několika přednášek, promítání, kaligrafie a skládání origami se všichni zúčastnili hned šesti soutěží, jejíž výsledky uvádíme na konci reportáže.

 

Tréninková náplň
O celkem 62 cvičenců se na soustředění starali 4 trenéři a 7 asistentů. Hlavní tréninková náplň byla zaměřena především na procvičování a získávání jistoty v již známých technikách a kombinacích. Kromě rozebírání technických detailů jednotlivých technik zaujímalo velkou část tréninkového plánu také cvičení různých forem řízeného kumite či bunkai. Velký prostor pak byl věnován také přípravám na páskování.

Cvičenci se však věnovali i dalším bojovým činnostem, na které není během tréninkové sezóny tolik časového prostoru. I s relativně nízkými pásy si tak všichni mohli vyzkoušet cvičení mistrovské kata Meikyo nebo cvičení s tradičními zbraněmi, jako je bó, nunčaku nebo tonfa.

 

Řízené kumite a bunkai
Jak už bylo řečeno, velká část celkové náplně soustředění byla věnována řízenému kumite a bunkai základních kata, což se promítlo i do individuální přípravy jednotlivých cvičenců. Jako každý rok byl totiž ponechán prostor pro určitou karatistickou fantazii. Namísto dřívějších tzv. bojových scének si však tentokrát dvojice či trojice musely připravit bojové akce složené především z technik a kombinací, které již daní cvičenci v závislosti na své technické vyspělosti a pokročilosti ovládali. Nemuselo se však jednat o standardní a zaběhnuté postupy a přechody mezi technikami, ale cvičenci mohli jednotlivé techniky navazovat podle svého uvážení tak, aby na konci vznikla co nejoriginálnější sestava. Stejně jako v samotném řízeném kumite či bunkai však byla hlavním požadavkem zejména účinnost a reálnost vytvořených kombinací. Celé sestavy pak cvičenci předváděli v závěrečné soutěži.

 

Příprava na páskování
Mezi hlavními tréninky, které probíhaly na kurtu s umělým povrchem a byly společné pro všechny účastníky soustředění, probíhaly i tréninky dělené podle jednotlivých kyu, na kterých se procvičovala látka na vyšší pásy. Někteří cvičenci pak na konci soustředění dokonce i odpáskovali, o čemž pojednává samostatná reportáž v sekci Páskování. Někteří jedinci se k tomuto cíli dostali velice blízko, proto jim byl dán prostor pro dotrénování některých detailů a následně byli pozváni na speciální trénink na páskování, který byl naplánován ještě na konec prázdnin. Ani tito cvičenci však neodjeli ze soustředění z hlediska páskování s prázdnou. Všichni si totiž přinejmenším splnili některé dílčí zkoušky, které jsou jedním z kritérií pro připuštění k páskování.

 

Mimotréninkové aktivity
Jako obvykle připravilo vedení klubu pro účastníky soustředění nejen samotnou tréninkovou náplň, ale i další mimotréninkové aktivity převážně z japonského prostředí, které napomáhají celkovému rozvoji osobnosti, což je ostatně hlavním smyslem cvičení bojových umění. Cvičenci si tak mohli vyzkoušet japonské rébusy sudoku, sikaku, masyu nebo nurikabe. Pro rozvoj přesnosti, trpělivosti i klidné mysli byly pro ně nachystány kaligrafie a origami. Právě origami přitom stojí za zvláštní zmínku, neboť po loňském úspěchu akce „tisíc jeřábů splní přání“ se i letos všichni účastníci pustili s vervou do skládání papírových jeřábů. Společného cíle bylo nakonec dosaženo více než dvakrát, protože celkově vzniklo neuvěřitelných 2325 jeřábů. V rámci celkového pojetí soustředění samozřejmě nemohlo chybět ani dobrovolné používání japonských hůlek místo příboru.

 

Soutěže

Během soustředění probíhaly i soutěže o poháry, medaile a diplomy. Do těch nekaratistických spadal turnaj v pexesu, který byl rozdělen do čtyř věkových kategorií. Zde jsou jeho výsledky:

7-8 let
1. Pavel Rozman
2. Adam Mareš
3. Daniel Gracík

9 let
1. Kristýna Vavrušková
2. Ondřej Ruml
3. Jonáš Szanyi
 
10-11 let
1. Tomáš Popek
2. Michal Pazderka
3. Daniel Dlouhý
 
od 12 let
1. Roman Vintonyak
2. Andrea Žáková
3. Adam Matěj

 

Samostatnou disciplínou bylo také skládání origami, kde se neurčovalo kompletní pořadí, ale kde byli oceněni diplomem a malým kimonkem ti, kteří skládali nejusilovněji a nejpřesněji:
- Matěj Toušek, Pavel Hiršl, Lucie Vavrušková, Kateřina Hladíková, Kristýna Vavrušková, Matyáš Derner, Michal Pazderka, Radka Dejdarová, Andrea Žáková, Jiří Holakovský a Jiří Eliášek

 

Další soutěží byl šestiboj, který se skládal z následujících disciplín:

  • hod kroužku na cíl
  • kata Meikyo
  • techniky do lapy
  • kaligrafie
  • origami
  • dodžokan

Tato soutěž se konala v tříčlenných týmech, kdy každý člen plnil vybrané dvě disciplíny. V této soutěži byly kategorie rozděleny podle kyu:

8.-7. kyu
1. Adam Mareš, Jan Kmenta, Pavel Rozman
2. Tomáš Fejfar, Matěj Toušek, David Smudek
3. Daniel Dlouhý, Dominik Dlouhý, Matyáš Marek

6. kyu
1. Kateřina Hladíková, Adéla Rozmanová, Nikola Jahelková
2. Jonáš Szanyi, Jaroslav Šalda, Zdeněk Černovský
3. Matyáš Brandejs, Roman Vintonyak, Viktor Pražák
 
5.-3. kyu
1. Karel Hodík, Dominik Gregor, David Novák
2. Vojtěch Jedlička, Adam Matěj, Lukáš Král
3. Andrea Žáková, Radka Dejdarová, Kristýna Vavrušková

 

Samostatná soutěž probíhala v již zmiňovaných bojových akcích, které si cvičenci připravovali po dobu celého soustředění ve dvojicích či trojicích.

8. kyu
1. Filip Stehlík, Lucie Vavrušková
 
8.-7. kyu
1. Ondřej Spěšný, David Smudek
2. Bronislav Kotyza, Jakub Kopecký
3. Lenka Rybínová, Aneta Smetanová
 
6. kyu
1. Jaroslav Šalda, Jonáš Szanyi, Zdeněk Černovský
2. Matěj Kodytek, Jáchym Zamouřil
3. Matyáš Brandejs, Lukáš Ranný
 
5.-3. kyu
1. Vojtěch Jedlička, Lukáš Král, Adam Matěj
2. Dominik Gregor, Karel Hodík, David Novák
3. Radka Dejdarová, Andrea Žáková

 

Zcela samostatný turnaj probíhal v kata, kde se bojovalo o velké poháry. Soutěž byla rozdělena podle jednotlivých pásů, kdy cvičenci předváděli kata na páskování na vyšší kyu a dále mistrovskou kata Meikyo, kterou se učili nově právě na soustředění. Kategorie zelených pásů byla z důvodu velkého počtu cvičenců rozdělena na dvě skupiny podle věku.

8. kyu
1. Matěj Toušek
2. Pavel Rozman
3. Adam Mareš
 
7. kyu
1. Tomáš Fejfar
2. Martina Andrejsová
3. Aneta Smetanová
 
6. kyu (starší)
1. Adéla Rozmanová
2. Lukáš Buchal
3. Pavel Hiršl
 
6. kyu (mladší)
1. Zdeněk Černovský
2. Jonáš Szanyi
3. Lukáš Ranný
 
5.-4. kyu
1. David Novák
2. Dominik Gregor
3. Radka Dejdarová
 
3. kyu
1. Lukáš Král
2. Vojtěch Jedlička
3. Adam Matěj

 

Zde je kompletní fotogalerie ze soustředění
 

bojové akce společné tréninky individuální foto origami, rébusy
páskování rozcvičky soutěž kata společné foto
táborák trénink Meikyo trénink lapy trénink na páskování
turnaj pexeso šestiboj vyhlašování trénink se zbraněmi