Závody

Spartak bude mít své zástupce na dětské Olympiádě

(23.06.2011, 09:45)

Na program Letní olympiády dětí a mládeže České republiky, která se koná každé dva roky a kterou letos pořádá Olomoucký kraj, byla opět zařazena i soutěž karate. Ta se bude konat v pátek 24.6.2011 v olomoucké sportovní hale a zasáhne do ní i šest členů našeho klubu. V rámci olympiády však nebudou hájit pouze barvy klubové, ale zejména barvy Královéhradeckého kraje, neboť olympiáda dětí a mládeže je především kláním krajských výprav. Naši závodníci a trenéři tak budou bojovat nejen o umístění v jednotlivých kategoriích, ale budou moci přispět i k celkovému umístění našeho kraje.

Už ze samotné nominace na tuto sportovní akci je zřetelné, jakou roli hraje náš klub v rámci krajského karate. Oba trenérské posty totiž obsadili naši trenéři, a to Ivo Šroler a Radka Krejčová. Ti tak budou mít na starosti celkem osm krajských závodníků, z nichž polovinu tvoří jejich vlastní svěřenci právě ze Spartaku Hradec Králové. Konkrétně se jedná o tyto závodníky:

  • Vojtěch Jedlička - kata mladší žáci, kumite mladší žáci do 40kg
  • Lukáš Král - kata starší žáci, kumite starší žáci do 50kg
  • Adam Matěj - kata starší žáci, kumite starší žáci do 50kg
  • Barbora Černá - kata starší žákyně, kumite starší žákyně nad 45kg

Přejeme tedy našim závodníkům a trenérům mnoho úspěchů.